koleje

DEFINICE SYNDROMU ZÁVISLOSTI

Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize, která u nás platí od roku 1992, označuje závislost statistickým kódem F1_.2. (znak _ před desetinnou tečkou slouží k doplnění látky, na niž závislost vzniká).

Jde o projevy v oblasti těla, myšlení a chování, v nichž užívání látky má u jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Jako ústřední charakteristiku onemocnění označujme touhu (často silnou, přemáhající) užívat psychoaktivní látku nebo látky (drogy včetně alkoholu a tabáku). Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat, nebo i zastavit; avšak neúspěšně.

Pro diagnózu závislosti je potřeba, aby byly přítomny některé z následujícíh příznaků:                

a)  Silná touha užívat látku.

b)  Potíže v kontrole užívání látky.

c)  Užívání látky k odstranění tělesných odvykacích příznaků.

d)  Průkaz tolerance (potřeba vyšších dávek drogy k dosažení žádoucího stavu).

e)  Zanedbávání jiných zájmů a potěšení než je užívání drogy.

f)  Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání.

 

K běžným typům závislosti patří:

- závislost na alkoholu,
- závislost na drogách,
- závislost na návykových lécích,
- patologické hráčství,

DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI

Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. Pokud se vašem případě jedná o jinou drogu než alkohol, dosaďte si ji místo alkoholu.

1. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?
    
Ne – Někdy – Často

2. Nedokázali jste se ve vztahu k alkoholu ovládat? (Pili jste i tehdy, když to bylo nevhodné,     nebo jste vypili víc, než jste původně chtěli?)
    
Často – Někdy – Ne

3. Měli jste tělesné odvykací potíže („absťák“) po vysazení alkoholu (např. nejčastěji třes po     ránu)?
    
Ne – Někdy – Často

4. Zvyšovali jste dávku alkoholu, abyste dosáhli účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?
    
Ćasto – Někdy – Ne

5. Zanedbávali jste dobré záliby kvůli alkoholu nebo jste potřebovali víc času k získání a k
    pití alkoholu nebo k zotavení se z účinku alkoholu?
    
Ne – Někdy – Často

6. Pokračovali jste v pití alkoholu přes škodlivé následky, o kterých jste věděli?
    
Často – Někdy – Ne

Vyhodnocení

Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“.

    0 odpovědí „často“ a „někdy“ znamená, že se nejedná o závislost.
1-2 odpovědi „často“ a „někdy“ – tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření.
3-6 odpovědi „často“ a „někdy“ znamenají, že se jedná o závislost.